Zásady ochrany soukromí

Milí rodičové!

Tyto Zásady ochrany soukromí popisují, jaké údaje o vás společnost Lipa Learning s.r.o. (dále také „my“, „nám“, „náš/naše“) shromažďuje prostřednictvím mobilních aplikací, webových stránek a souvisejícího uživatelského účtu v aplikaci Lipa Land a jak tyto údaje dále využíváme.

Naším cílem je nabídnout vám i vašim dětem zcela jedinečný zážitek z učení. Osobní údaje shromažďujeme pouze proto, abychom tohoto cíle dosáhli.

Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze s vaším souhlasem a pouze za účelem zlepšování našich služeb. Pokud nás požádáte, abychom vaše údaje vymazali, uděláme to. Vaše e-mailová adresa je nicméně propojena s vaším účtem v Lipa Landu. Pokud nás tedy požádáte, abychom vymazali vaši e-mailovou adresu, bude nezbytné smazat i váš Lipa Land účet.

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme a při spolupráci s partnery dbáme na to, aby ani oni vaše osobní údaje s nikým nesdíleli.

Abychom mohli zážitek z učení přizpůsobit na míru vašemu dítěti, používáme analytické nástroje. Tyto nástroje jsou v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.

Naše webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu s americkým zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA). I my jsme rodiče, a proto chápeme, že chcete, aby soukromí vašeho dítěte bylo plně chráněno – my chceme totéž. Pokud se chcete o zákonu COPPA dozvědět víc, přehledné informace (v anglickém jazyce) najdete na stránkách certifikačního programu kidSAFE: https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html

Sběr a využití osobních údajů v aplikaci Lipa Land

Uživatelský účet v aplikaci Lipa Land je určen rodičům, učitelům a zákonným zástupcům předškolního dítěte, které používá aplikaci Lipa Land.

Pokud se chcete podívat na údaje, které prostřednictvím uživatelského účtu v aplikaci Lipa Land shromažďujeme, napište nám na: info@lipalearning.com.

Pokud chcete svůj uživatelský účet v aplikaci Lipa Land zrušit, kontaktujte nás na: info@lipalearning.com. Abychom chránili vaše soukromí, žádost o zrušení účtu musí přijít ze stejné e-mailové adresy, kterou jste zadali při registraci. Pokud se rozhodnete svůj uživatelský účet v aplikaci Lipa Land zrušit, vaše osobní údaje budou co nejrychleji smazány.

Následující přehled uvádí, jaké typy osobních údajů o vás může společnost Lipa Learning s.r.o. shromažďovat a jak tyto údaje využíváme:

E-mailová adresa

Vytvořením Lipa Land účtu (a tedy poskytnutím e-mailovém adresy) vyjadřujete souhlas s tím, že vám mohou být zasílána sdělení obchodní povahy související s vaším účtem, poskytovanou službou nebo našimi dalšími produkty a službami, tedy například (nikoli pouze):

 • E-maily, které potvrzují vytvoření vašeho účtu nebo se jakkoli jinak vztahují k vašemu účtu.
 • E-maily s informacemi o tom, jak postupujeme při sběru údajů.
 • E-maily o pokrocích vašich dětí v Lipa Landu, které zasíláme, když dítě dosáhne určitého milníku, např. postoupí do další úrovně ve hře.
 • E-maily s informacemi vztahujícími se k vašemu Lipa Land účtu, například rodičovské tipy, nové aplikace na trhu nebo speciální cenové nabídky.
 • E-maily týkající se našich dalších vzdělávacích produktů.
 • E-maily, kterými vás informujeme o potížích s vaším účtem nebo jiných okolnostech, které by mohly vést k přerušení poskytování služby.

V jakémkoli okamžiku můžete zažádat o to, aby vám obchodní sdělení nebyla zasílána. Stačí kliknout na tlačítko “Odhlásit z odběru e-mailů” na konci každého e-mailu, který od nás obdržíte. Vaše rozhodnutí budeme respektovat a okamžitě vás vymažeme ze seznamu příjemců obchodních sdělení.

Jméno vašeho dítěte (uživatelské jméno)

Jméno dítěte nebo jeho uživatelské jméno má za cíl pomoci rodičům a dětem rozlišit mezi jednotlivými dětskými profily ve vzdělávacích aplikacích Lipa Learning. Uživatelské jméno nemusí být skutečné jméno (může se jednat o přezdívku nebo fiktivní jméno) a nemělo by obsahovat příjmení dítěte. Uživatelské jméno používáme pouze za účelem toho, abychom pro vaše dítě personalizovali aplikace a pro vás přehledy o jeho pokrocích.

Datum narození a pohlaví vašeho dítěte

Tato informace není povinná. Datum narození a pohlaví dítěte slouží pouze k tomu, abychom mohli vašemu dítěti doporučit vhodné hry nebo vzdělávací aktivity.

Profilový obrázek

Profilový obrázek slouží pouze k tomu, aby rodičům a dětem umožnil rozlišovat mezi jednotlivými dětskými profily v aplikacích Lipa Learning.

Profilový obrázek dítěte nebude v žádném případě poskytnut nebo sdílen třetím stranám.

Individuální pokroky

Protože nám váš uživatelský účet v aplikaci Lipa Land umožňuje zaznamenávat pro vás pokroky vašeho dítěte, sbíráme prostřednictvím uživatelského účtu data o tom, jak dítě využívá jednotlivé aplikace. Díky těmto datům vás můžeme informovat o tom, jaké dělá vaše dítě v našich hrách pokroky. Zároveň nám tato data umožňují vyhodnotit účinnost našeho interaktivního vzdělávacího systému a zlepšovat tak naše služby v oblasti předškolní výuky.

Výše zmíněné údaje jsou shromažďovány s cílem poskytovat služby v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, tedy umožnit všem uživatelům naší služby připojit se ke svému účtu a přihlásit se do svého profilu.

Zákon o ochraně osobních údajů nezletilých online

Naše webové stránky a mobilní aplikace jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nezletilých online (COPPA). Vědomě nezískáváme osobní údaje dětí mladších 13 let. V případě, že uživatel sám sebe označí za dítě mladší 13 let prostřednictvím žádosti o podporu nebo jakékoli zpětné vazby, nebudeme shromažďovat, přechovávat ani využívat žádné osobní údaje tohoto uživatele. Jakékoli dříve shromážděné osobní údaje budou bezpečným způsobem smazány.

Pokud máte za to, že nám dítě mladší 13 let poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás prosím na info@lipalearning.com , abychom je mohli smazat.

V jakémkoli okamžiku máte právo nahlédnout do osobních údajů vašich dětí, které shromažďujeme, nebo zažádat o to, abychom tyto údaje přestali shromažďovat či používat.

Děti mladší 18 let

Lipa Learning vyžaduje, aby každý uživatelský účet v aplikaci Lipa Land spravoval rodič nebo zákonný zástupce. Uživatelský účet Lipa Land nemá za cíl sbírat osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby mladší 18 let, a je určen rodičům předškolních dětí ve spojitosti s těmito dětmi.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní údaje dětí nebudeme v žádném případě předávat, sdílet nebo poskytovat třetím stranám a nebudeme je používat k cílení reklam na vás nebo vaše dítě.

Služby poskytované třetími stranami

Používáme technologie jako cookies (soubory o malé velikosti, které ukládá váš internetový prohlížeč), webový signál nebo jedinečný identifikátor zařízení, abychom anonymně identifikovali váš počítač nebo zařízení za účelem poskytovat vám lepší služby. Naše systémy také zaznamenávají informace jako internetový prohlížeč, operační systém nebo IP adresu, ale tyto informace nejsou určené k tomu, aby spojovaly vaše osobní údaje s vašimi aktivitami (stránky, které si prohlížíte nebo slova, která zadáváte do vyhledávače).

Lipa Learning může používat analytické nástroje nebo software třetích stran k automatickému sběru a využití určitého typu dat, včetně (ale ne výlučně): jedinečný identifikátor zařízení nebo jiný dočasný či trvalý identifikátor zařízení (dále jen „identifikátor zařízení“); software a firmware zařízení; mobilní operátor; postup ve hře; čas strávený hraním, skóre a dosažená úroveň; další údaje neosobního charakteru, jejichž využití je podstatné pro zlepšování našich služeb a našich produktů.

Localytics

Když hrajete naše hry, provádíme sběr anonymních uživatelských statistik, jako je např. čas strávený hraním nebo region, ve kterém se nacházíte. Shromažďujeme také údaje o průběhu hry, jako je např. počáteční a koncová úroveň, abychom mohli vyhodnotit pokrok vašeho dítěte.

Google Analytics

Google Analytics je webový nástroj pro analytiku, který provozovatelům webových stránek umožňuje pochopit, co uživatelé na jejich stránkách dělají. Zákazníci Google Analytics mají k dispozici přehledy o chování uživatelů na stránkách, což jim umožňuje stránky dále zlepšovat. Nástroj Google Analytics sbírá anonymizovaná data. Podává přehledy o uživatelských aktivitách na webových stránkách, aniž by jednotlivé uživatele identifikoval.

Server Hosting

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, sesbíraná data ukládáme na hostitelském serveru. Používání těchto dat hostitelem je omezeno výhradně na tyto účely a podléhá smluvním závazkům, které hostitele zavazují zajistit důvěrnost těchto dat. Naši dodavatelé mají povinnost přijmout taková opatření, která zajistí ochranu dat, jež pro nás uchovávají; žádná forma zabezpečení či šifrování však nezaručuje plnou ochranu dat před hackerskými útoky nebo lidskou chybou.

Certifikace kidSAFE®

Lipa Learning je hrdým členem bezpečnostního programu kidSAFE®, nezávislé certifikační služby, která posuzuje a certifikuje bezpečnostní opatření webových stránek a aplikací určených dětem, včetně dětských herních stránek, virtuálních světů, sociálních sítí, počítačových a mobilních her, zařízení připojených k webové službě a dalších online a interaktivních produktů. Pro více informací navštivte stránky http://www.kidsafeseal.com. www.kidsafeseal.com

Aplikace bez reklam

V našich aplikacích pro děti nenajdete žádné reklamy.

Závěrem

Tyto Zásady ochrany soukromí byly aktualizovány 18. 4. 2019 a mohou se průběžně měnit. Pokud v těchto zásadách provedeme jakékoli podstatné změny, umístíme na naše webové stránky nebo do našich aplikací výrazné upozornění. Pokud budou mít tyto změny na registrované uživatele podstatný vliv, pošleme vám upozornění prostřednictvím e-mailu, push notifikace nebo SMS zprávy.

Pokud máte k našim Zásadám ochrany soukromí jakékoli dotazy, kontaktujte nás na: info@lipalearning.com nebo na adrese:

Lipa Learning s.r.o

Lipa Learning s.r.o.,
Palmovka Open Park IV.,
Voctářova 2497/18,
180 00 Praha 8,
Česká republika


Všeobecné obchodní podmínky

Milí rodičové!

Právě čtete Všeobecné obchodní podmínky služby Lipa Learning, které byly naposled aktualizovány v říjnu 2018.

Poznámka pro děti: těší nás, že vám čtení Všeobecných obchodních podmínek přijde jako zábava. Pokud vám ale ještě nebylo 18, dejte je k přečtení rodičům.

Používáním služby Lipa Learning potvrzujete, že jste ve své zemi dosáhli minimální věkové hranice, která vám umožňuje vstupovat do smluvních vztahů; že máte právní způsobilost tuto smlouvu uzavřít; že jste si přečetli tyto Všeobecné obchodní podmínky, porozuměli jim a že s nimi za sebe i za vámi zmocněné nezletilé souhlasíte.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na info@lipalearning.com.

Při používání služeb a her Lipa Learning je zakázáno níže uvedené:

Urážet, pomlouvat a očerňovat jiné uživatele, zaměstnance Lipa Learning a třetí strany; zveřejňovat podvodný obsah; podněcovat k nezákonnému chování; vyhrožovat, vyvíjet nátlak, provádět osobní útoky; vyjadřovat se pobuřujícím a agresivním způsobem.

Zveřejňovat neetický, obscénní, nemravný a pornografický obsah (např. obrázky a popisy násilí nebo jednání vedoucího ke zranění; nahé fotografie nebo kresby; texty související se sexem nebo obscénním jednáním); zveřejňovat komentáře znevažujícího či diskriminačního charakteru; zveřejňovat obsah oslavující násilí; zveřejňovat obsah nabádající k či oslavující nenávist, násilí či diskriminaci.

Urážky; obtěžování Lipa Learning, ostatních uživatelů nebo třetích stran, např. nevyžádanou poštou, spamem nebo řetězovými dopisy; jakákoli forma reklamy; zveřejňování totožnosti, osobních a citlivých dat či soukromé komunikace bez svolení dotyčných stran.

Uživatelé nesmějí poskytnout, popsat, použít, nechat kolovat, podporovat, odkazovat či jinak upřesnit zdroj jakéhokoli malwaru (např. počítačových virů, internetových červů, trojských koní, hoaxů, dialerů).

Je zakázáno porušovat smluvní a osobní práva, práva duševního vlastnictví a jakákoli jiná práva kterékoli ze stran, a to včetně: používání, nahrávání, přenášení, distribuce nebo jakékoli jiné zpřístupňování jakýchkoli informací získaných používáním služby způsobem, který porušuje autorské právo, ochrannou známku, patent, obchodní tajemství či právo kterékoli ze stran (včetně práva na soukromí a práva na zisk z užívání vlastní identity).

Rodičovský účet a dětské profily

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že pokud vám Lipa Learning umožní vytvoření uživatelského účtu, nebudete mít vlastnická práva ani jiná majetková práva k jakémukoli účtu nebo uživatelskému profilu, a dále jste srozuměni a souhlasíte s tím, že veškerá práva k jakémukoli účtu nebo uživatelskému profilu jsou a vždy budou vlastněna společností Lipa Learning a působit v její prospěch. Lipa Learning neuznává převod jakéhokoli účtu nebo uživatelského profilu. Proto není bez předchozího písemného souhlasu Lipa Learning možné účet darovat, koupit, prodat, směnit, nabízet, obchodovat s ním, nabízet jej k prodeji, prodávat, licencovat, postoupit jej či se jinak zbavit vašich práv, povinností a závazků vyplývajících z těchto Všeobecných obchodních podmínek, ať již plně nebo zčásti. Jakýkoli pokus o výše uvedené jednání bude považován za neplatný a nebude mít žádný účinek.

Autorská práva, práva třetích stran

Uživatel nesmí měnit či upravovat služby Lipa Learning nad rámec jejich zamýšleného užití.

Bez výslovného souhlasu společnosti Lipa Learning je výslovně zakázáno používat, kopírovat a předávat služby Lipa Learning. Je zakázáno odstraňovat či pozměňovat jméno a ochranné známky Lipa Learning. Uživatel má zakázáno obcházet technologická opatření, která chrání služby Lipa Learning, nebo dekompilovat či zpětně rekonstruovat kód služeb Lipa Learning pomocí softwaru, IT systémů nebo jiných prostředků.

Uživatel má zakázáno používat služby Lipa Learning pro komerční účely.

Uživatel má zakázáno v aplikaci zveřejňovat nebo používat jakýkoli obsah (např. uživatelská jména, texty, obrázky, fotografie, videa), který porušuje právní předpisy nebo práva třetích stran.

Ctíme právo duševního vlastnictví a vyhrazujeme si právo smazat nebo zablokovat obsah, u kterého je podezření z porušení těchto práv, a smazat uživatelské účty, u kterých dochází k opakovanému porušování těchto práv.

Poplatky a fakturace

Koupě jakékoli placené licence je konečná a za žádných okolností není vratná, přenositelná nebo vyměnitelná, a to včetně (nikoli výhradně) po ukončení využívání služby z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, vypovězení této smlouvy a/nebo přerušení služby.

Podrobnosti o předplatném

Předplatné dává uživateli plný a neomezený přístup ke všem hrám, aktivitám, pohádkám a relaxačním zvukům aplikace Lipa Land. Na předplatné se vztahují následující podmínky:

 • Předplatné se každý měsíc automaticky obnovuje.
 • Po potvrzení objednávky se vám poplatek za předplatné odečte z vašeho iTunes účtu.
 • Pokud předplatné nezrušíte nejpozději 24 hodin před koncem aktuálního zúčtovacího období, předplatné se automaticky obnoví na další měsíc.
 • Poplatek za příští měsíc se strhává 24 hodin před koncem aktuálního zúčtovacího období.
 • Poplatek za aktuální měsíc je nevratný a v průběhu zúčtovacího období není možné zažádat o zrušení předplatného na aktuální měsíc.
 • Ke svému předplatnému máte přístup z jakéhokoli zařízení prostřednictvím svého uživatelského účtu v aplikaci Lipa Land.
 • Při zakoupení předplatného dojde ke zrušení bezplatného přístupu do aplikace.

Ukončení služby, přerušení služby a změny

Lipa Learning si vyhrazuje právo kdykoli vypovědět (včetně práva nepředat či odebrat obsah povahy bonusu nad rámec služeb), přerušit nebo změnit jakoukoli službu nebo její část, a to z jakéhokoli důvodu či bez důvodu a s vaším či bez vašeho vědomí. Lipa Learning navíc může ukončit nebo přerušit vaše využívání služby v případě vašeho porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v případě porušení dalších podmínek se službou souvisejících. Souhlasíte s tím, že Lipa Learning neponese odpovědnost za žádné ztráty či škody, které mohou takovýmto ukončením, přerušením nebo změnou služby přímo či nepřímo vzniknout, že vám služba nebude již dále dostupná a že nebudete mít právo na vrácení jakýchkoli poplatků uhrazených společnosti Lipa Learning.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny jak v českém, tak anglickém jazyce. V případě jakýchkoli rozporů nebo nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí má anglická verze přednost.

V případě jakýchkoli otázek ohledně Všeobecných obchodních podmínek nás prosím kontaktujte na: info@lipalearning.com nebo na adrese:

Lipa Learning s.r.o.,
Palmovka Open Park IV.,
Voctářova 2497/18,
180 00 Praha 8,
Česká republika